fbpx

WIA: Wat Ingewikkeld Allemaal!

Dat ons arbeidsongeschiktheidsstelsel ingewikkeld is, is algemeen bekend. Ik hoor het van onze klanten, opdrachtgevers en coaches. We bevinden ons in een doolhof, waar we gezamenlijk het beste van proberen te maken.

Gelukkig is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook tot deze conclusie gekomen en heeft ze advies gevraagd over een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsongeschiktheid. De onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) kwam vorige week met een probleemanalyse (en een mooi filmpje!).

Eén van de (herkenbare) knelpunten die genoemd is, is de onzekerheid die uitkeringsgerechtigden ervaren bij de druk en onduidelijkheid van inkomstenverrekening en het recht op toeslagen.

“In actie komen is risicovol omdat elke verandering van situatie tot grote gevolgen kan leiden op je inkomen en je dit van tevoren niet kan overzien.”

Deze onzekerheid proberen mijn collega’s Jolanda Brouwer, Frank Bakker en Nathalie Lantman bij onze klanten weg te nemen door, als vast onderdeel van een re-integratietraject, samen met hen het effect van inkomsten op hun uitkering te berekenen. Maar dit voelt, zoals gezegd, als bewegen door een doolhof. Begin 2024 komt de OCTAS met oplossingsrichtingen. Roos Vermeij, we denken graag met je mee!