fbpx

veranderingen wajong met ingang van 2020

De regels voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering worden  eenvoudiger. De meeste nieuwe regels gaan in het voorjaar van 2020 in. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden voor je op een rij.

waarom komen er nieuwe regels?

De regels worden eenvoudiger. De regels die nu gelden pakken nu voor sommige Wajongers gunstig uit en voor een grote groep Wajongers juist weer niet. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken en kun je altijd terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. En mag je je volledige uitkering houden als je een opleiding volgt. De meeste nieuwe regels gaan in het voorjaar 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.

wat verandert er precies met de nieuwe regels voor de wajong?

Als je werkt, ontvang je minimaal dezelfde uitkering als je nu ontvangt, door het garantiebedrag. Het garantiebedrag vult het verschil aan tussen wat je nu ontvangt en wat je volgens de nieuwe regels zou ontvangen. Mogelijk ontvang je zelfs een hogere Wajong- uitkering als je blijft werken. Voor ieder uur dat je werkt, ga je erop vooruit. Je kunt altijd (levenslang) terugvallen op je Wajong-uitkering als je je baan verliest. Als je een opleiding volgt, hou je je volledige uitkering. Als je je baan verliest (of bepaalde aanvullingen verliest door de nieuwe regels) krijg je een jaar de tijd om een nieuwe baan te vinden. Zodra je weer werkt en hetzelfde inkomen verdient, krijg je weer het garantiebedrag bovenop je uitkering zodat je er niet in inkomen op achteruit gaat.

wat als je helemaal niet kan werken?

Dan verandert er niets voor je. Mocht je toch een klein inkomen gaan verdienen, dan mag je van iedere euro die je verdient 30 cent behouden. Dat mag bij de regels die nu gelden, niet.

en als je verandert van baan?

Iedere Wajonger krijgt te maken met de nieuwe regels. Als je werkt of gaat werken en er door deze nieuwe regels toch in inkomen op achteruit gaat, krijg je een uitkering op het niveau van je garantiebedrag zodat je inkomen hetzelfde blijft. Bij het veranderen van baan moet het wel om hetzelfde inkomen gaan, dan blijf je hetzelfde garantiebedrag ontvangen.

ga je minder uren werken?

Dan neemt je Wajong-uitkering op basis van de nieuwe regels toe. Bij een lager inkomen wordt minder inkomen verrekend met de basisuitkering van 70% WML. Als je Wajonguitkering hoger is dan je garantiebedrag, krijg je toch deze hogere Wajong-uitkering.

ga je meer uren werken?

Dan ga je er in inkomen op vooruit. Het gaat zo verrekend worden met je Wajonguitkering dat werken gaat lonen. Voor iedere euro die je meer verdient, houd je minimaal 30 cent over. Als je het garantiebedrag als uitkering krijgt, blijft je uitkering hetzelfde.

ik heb nu een baan met verschillende wajong-regelingen waardoor de uitkering hoger wordt. dit geldt straks in de nieuwe regeling niet meer. wat gebeurt er met mijn inkomen?

Iedereen met een Wajong-uitkering krijgt dan een zogenaamd garantiebedrag. Dit bedrag zorgt ervoor dat je uitkering bij werken niet lager wordt dan dit garantiebedrag. Zolang je werkt heb je recht op dit garantiebedrag. Daar zit geen termijn aan vast. Hierdoor blijft je inkomen hetzelfde.

kan ik door de nieuwe regels geen wettelijk minimum loon of meer verdienen?

Er geldt geen maximum aan wat je mag en kunt verdienen. Er is wel een minimum waar je altijd op kunt terugvallen en dat is je Wajong-uitkering. Als je een functieloon (loon dat hoort bij de functie) hebt dat hoger is dan het wettelijk minimumloon, dan kun je gewoon boven het wettelijk minimumloon uitkomen. Een hoger opleidingsniveau en daarmee een hoger functieloon betekent vaak een hoger inkomen.

verlies je je baan en heb je binnen een jaar een nieuwe baan?

Als je werkt met een Wajong-uitkering heb je bij verlies van een baan recht op een WW uitkering. Verander je van baan binnen een termijn van 12 maanden en blijf je dezelfde uren werken met hetzelfde inkomen, dan neem je het garantiebedrag mee naar je volgende baan. Als je binnen een jaar na het vervallen van het garantiebedrag geen nieuwe baan vindt, dan vervalt het garantiebedrag en gelden alleen de nieuwe regels voor de hoogte van je uitkering bij werk.

wat gebeurt er als ik mijn baan verlies en na een jaar nog geen nieuwe baan heb gevonden?

Als je binnen een jaar nadat je uitkering hoger is geworden dan het garantiebedrag geen nieuwe baan vindt, dan vervalt het garantiebedrag en gelden de nieuwe regels voor de hoogte van je uitkering bij werk. Het garantiebedrag geldt alleen als je een inkomen hebt en de uitkering vanwege dit inkomen lager is dan het garantiebedrag. Maar je houdt natuurlijk wel je Wajong-uitkering. En misschien heb je ook recht op een WW uitkering. Het hangt van je persoonlijke situatie af. Als je weer gaat werken neemt je totale inkomen weer toe.

ben je nog niet aan het werk en krijg je een wajong-uitkering?

Er verandert niets.

wil je een opleiding gaan volgen?

Je mag gaan studeren met behoud van je volledige uitkering.

wanneer gaan de nieuwe regels in?

De meeste nieuwe regels gaan waarschijnlijk, afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer, in de eerste helft van 2020 in. De regels voor de hoogte van de uitkering gaan naar verwachting in 2021 in.

startwijzer

Heb je een (Wajong) uitkering en wil je uitzoeken of je aan de slag kunt in een baan of als zzp-er? We kunnen je op verschillende manieren begeleiden, waardoor je kans op succes toeneemt. Ben je geïnteresseerd? Mail ons, bel ons 0229 274888 of stuur een WhatsAppbericht!

Bron: www.rijksoverheid.nl