Wat is Scanwijzer?

Wordt uw medewerker geconfronteerd met een veranderende situatie? Ongetwijfeld vraagt uw medewerker zich af welke financiële consequenties dit heeft. Financiële onzekerheid gaat veelal gepaard met stress en kan van invloed zijn op het functioneren.

Of het nu gaat om ziekte (bijvoorbeeld trajecten Tweede Spoor), beëindiging (outplacement of vaststellingsovereenkomst) of loonbeslag: Scanwijzer geeft snel inzicht in de situatie en de mogelijke scenario’s.

Scanwijzer bestaat uit:

  1. intakegesprek waarin de inventarisatie van de situatie plaatsvindt
  2. een adviesrapport met daarin zo nodig meerdere scenario’s en een concreet advies over de te nemen stappen
  3. adviesgesprek over de uitkomsten van het adviesrapport en vertaling in de praktijk

Wat doet Scanwijzer?

Scanwijzer geeft de medewerker meer inzicht en weten ze welke stappen ze kunnen ondernemen., Bijvoorbeeld bij een grote schulden- of achterstandpositie, is extra begeleiding noodzakelijk. In dat geval adviseren wij u om contact met ons op te nemen voor een traject op maat.

Wat kost Scanwijzer?

De kosten voor Scanwijzer zijn € 400,00 exclusief BTW.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.