Re-integratie bij ziekte: 1e, 2e en 3e spoor

Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld € 230, - per dag. Als iemand na 2 weken nog steeds ziek is, is de kans op langdurige uitval zeer groot. Des te belangrijker om direct actie te ondernemen. Dit verkleint de kans op hoge kosten in een later stadium. Bovendien krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Als werkgever bent u medeverantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke medewerker. Indien dit niet goed verloopt, bestaat de kans op een loonsanctie vanuit UWV, voor het niet voldoen aan uw re-integratieverplichting.

Bij re-integratie 1e spoor wordt er gekeken of uw medewerker terug kan keren in de eigen of een andere passende functie binnen uw bedrijf. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt geadviseerd om een 2e spoor traject in te zetten. Dan wordt uw medewerker begeleid in de zoektocht naar een passende baan bij een andere werkgever. Re-integratie in het 3e spoor vindt plaats als u eigen risicodrager bent voor de WIA; ook dan is het doel een passende werkplek bij een andere werkgever.

Wat doet Startwijzer?

Startwijzer is expert op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding en kan u in alle voorkomende situaties adviseren.

Startwijzer biedt professionele begeleiding en actieve ondersteuning in alle fases van het ziekteproces volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Zowel voor u als werkgever, als voor uw zieke medewerker.

Wij begeleiden werknemers naar een andere baan of bij de start als zelfstandige. Daarbij maken we vooraf heldere resultaatafspraken en garanderen een zorgvuldige begeleiding. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan advies op 0229 27 48 88 of meldt u direct aan via onderstaande button.

Direct aanmelden