Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!

24-08-2019

Is zelfstandig ondernemerschap voor vrouwen de succesroute naar economische zelfstandigheid of de weg naar een bestaan als werkende arme?

Prinsessendag 2019

In aanloop naar Prinsjesdag organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties - haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG op de tweede maandag van september. Insteek van deze middag is agendering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van de toekomst, en de formulering van concrete aanbevelingen voor beleidsmakers.

Dit jaar specifieke aandacht voor vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Steeds meer vrouwen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Vaak vrijwillig en soms uit noodzaak omdat er geen ander alternatief op een zelfstandig inkomen zichtbaar lijkt. Als een zelfstandig inkomen in het dagelijks leven niet voldoende blijkt te zijn, ligt een leven als werkende arme op de loer. Vrouwelijke zzp'ers zijn in meerdere opzichten financieel kwetsbaar. Wat zijn de risico’s, knelpunten en voorwaarden voor succes van economische zelfstandigheid van vrouwelijke zzp'ers?

Samenwerking

De Prinsessendag 2019 wordt georganiseerd door het Vrouwenpodium, bestaande uit NVR, FNV, Melania Ontwikkelingssamenwerking, Kon. NVVH-Vrouwennetwerk, Vrouwen van Nu en de Molukse Vrouwen Raad (MVR) en is tevens een onderdeel van de Alliantie Samen werkt het!

Wat doet Startwijzer

Wij begeleiden naar een eigen bedrijf, de start als ZZP'er of naar een baan. Met succes want door onze persoonlijke benadering en bewezen resultaten zijn steeds meer mensen economisch zelfredzaam geworden. Een aantal vrouwen die wij begeleid hebben geven hun input over de knelpunten die er voor hen liggen en waar overheidsbeleid (op rijks- of gemeentelijk niveau) oplossingen voor kan bieden.  Meer informatie over het Vrouwenpodium en Prinsessendag vind je hier.