Urgentie van een leven lang leren

05-06-2019

De manier waarop we werken verandert sterk. Een van de kenmerken is de snelle technologische ontwikkeling. Enerzijds verdwijnen er banen door robotica en automatisering. Anderzijds komen er nieuwe, interessante banen bij voor mensen die over de juiste technologische vaardigheden beschikken.  Werkgevers moeten meer doen om geschikte werknemers aan zich te binden en te behouden. Tegelijk vissen ze in een grotere vijver van talent, omdat mensen makkelijker van baan wisselen.

Onderzoek technologie en flexibilisering

In samenwerking met Lynda Gratton, professor management practice aan de London Business School, is onderzocht wat de belangrijkste organisatorische kenmerken zijn om het juiste personeel te werven en te behouden. Uit het onderzoek komen vijf actiepunten voor personeelsbeleid naar voren:

  • Verbeter de vitaliteit;
  • Bouw aan de sociale weerbaarheid;
  • Stimuleer de wendbaarheid;
  • Geef ruimte voor ondernemerschap;
  • Bied ruimte voor zelfstandigheid.

Personeelstekort publieke sector

Technologie kan deels bijdragen aan de oplossing van die tekorten, door meer werk met minder mensen te doen. Bijvo0rbeeld in het onderwijs, waarin docenten zich meer op het begeleiden van leerlingen kunnen richten zodra de administratie en de toetsing meer worden geautomatiseerd. Ook nieuwe, digitale leervormen kunnen mogelijk maken dat de docent minder of anders dan klassikaal les hoeft te geven.

In de zorg kan technologie helpen om administratie uit handen te nemen van mensen die beter tijd aan de patiënt kunnen besteden. Welke technologische oplossingen er ook komen, speciaal in de publieke sector moet er veel gebeuren om de juiste werknemers te werven en te behouden.

Wendbaarheid werknemers vergroten

De actiepunten uit het onderzoek gaan over zaken zoals de vitaliteit bevorderen, flexibele werkafspraken maken en grenzen stellen aan de altijd-aan-cultuur. Werkgevers doen er goed aan mensen vanaf het begin van hun loopbaan te laten zien dat hun ontwikkeling nooit ophoudt. Dat kan bijvoorbeeld door functieroulatie, het aanbieden van opleidingen en uitwisselingen met locaties in het binnenland en het buitenland.

Overheid en werkgevers verantwoordelijk

Over de verantwoordelijkheid zijn de onderzoekers duidelijk. De overheid en werkgevers zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van de wendbaarheid van personeel. Niet alleen om te zorgen dat mensen verder kunnen in hun huidige baan, maar ook om de flexibiliteit te creëren dat mensen kunnen overstappen naar sectoren waar grote vraag is. Natuurlijk moeten werknemers zelf hun kansen grijpen, maar die kansen moeten eerst geboden worden.

Startwijzer

We zijn expert in ondernemen en het aanleren van ondernemend gedrag. Onze loopbaan- en ondernemerscoaches helpen je graag verder om je te blijven ontwikkelen. Bel 0229-274888 of mail ons!

 

Bron: OVAL