Minimumloon gaat omhoog per 1 juli 2019

07-06-2019

De leeftijd van het wettelijke minimumloon wordt verlaagd van 22 naar 21 jaar per 1 juli 2019. Vanaf de eerder genoemde datum krijgen werknemers van21 jaar hetzelfde loon als een ‘’volwassene’’ persoon. Een andere belangrijke wijziging is dat per 1 juli 2019 ook het minimumjeugdloon voor 18 tot 20-jarigen een stuk omhoog gaat. Het nieuwe fulltime, bruto wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 € 1635,60 per maand, € 377,45 per week en € 75,49 per dag. 

Maatregelen voor werkgevers

Door de verhoging van het minimumjeugdloon moeten werkgevers meer loon betalen voor 18- tot en met 22-jarigen. Dit leidt tot hogere loonkosten. En dit kan dan weer van invloed zijn op de werkgelegenheid van jongeren. Die kan minder worden. 

Een aantal maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Werkgevers krijgen tijd om in te spelen op de nieuwe situatie. De plannen worden namelijk niet in 1 keer, maar in 2 stappen ingevoerd. Na 1 jaar wordt gekeken naar de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van jongeren tussen de 18 en 22 jaar. Wijkt die af van die van andere leeftijdsgroepen? Dan neemt de overheid aanvullende maatregelen.
  • Werkgevers moeten 21- en 22-jarigen het volledige minimumloon gaan betalen. Voor werknemers die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken, kunnen zij een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Dit gaat via de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV). Vanaf stap 1 geldt deze regeling alleen nog voor 22-jarigen. Vanaf stap 2 geldt dit ook voor 21-jarigen.
  • Werkgevers moeten 18- tot en met 21-jarigen meer minimumloon gaan betalen. Zij kunnen een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen via de compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Vanaf stap 2 geldt deze regeling niet meer voor 21-jarigen. Voor hen kunnen werkgevers dan gebruikmaken van het Lage-inkomensvoordeel (LIV).
  • Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen. Ze moeten dit wel betalen aan 21- en 22-jarigen. Maar hiervoor kunnen zij dan weer gebruikmaken van de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV). En zo een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen.

Startwijzer

Ben je op zoek naar een baan of wil je van baan veranderen? Startwijzer heeft ervaren, betrokken en resultaatgerichte loopbaancoaches die jou graag aan het werk helpen. Meer weten? Bel 0229-274888 of mail ons!