Hoe vind én houd je werk met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking?

16-08-2019

Persoonlijke aandacht, maatwerk, intensieve steun op de werkplek, draagvlak binnen de organisatie en steun vanuit het sociale netwerk zijn de belangrijkste voorwaarden die er voor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verstandelijke beperking goed kunnen functioneren in hun werk. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek van Movisie.

Wat werkt bij arbeidsactivering

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben in de praktijk ook baat bij de bij arbeidsactivering bij mensen met een verstandelijke beperking. Dat was één van de opvallendste conclusies die Movisie trok in hun literatuuronderzoek. Ook bleek dat lange voorbereidingen of trainingen vooraf niet nodig zijn, maar dat gelijktijdig inzetten op zorg en werk veel beter werkt. 

Maatwerk

Maatwerk blijkt nog steeds een heilzaam devies. Het helpt dat mensen intensieve begeleiding krijgen en veel contact houden met jobcoaches op de werkplek. Er is een samenhangend aanbod van arbeidsbegeleiding en psychiatrische zorg nodig. Maar ook  specifieke trainingen op het gebied van arbeids- of sociale vaardigheden. Werk en zorg tegelijk dus. Het is belangrijk dat er aandacht is voor stressmanagement en steun vanuit directe collega’s. Dit geldt zowel voor mensen met een psychische kwetsbaarheid als voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor deze laatste is steun vanuit ouders en het persoonlijke netwerk erg belangrijk.

Samenwerking

Divosa is samen met tien landelijke partijen actief in het landelijke samenwerkingsverband Samen werken aan wat werkt. Zij werken aan een convenant met afspraken die er voor moeten zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan het werk komen en dat werk ook houden.

Re-integratie

Er wordt een samenwerking opgezet tussen werkegvers Het doel van van deze samenwerking is een effectieve re-integratie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, of behoud van werk zodat uitval op de arbeidsmarkt wordt voorkomen. Inzet is dat zij betaald werk verrichten of kunnen blijven verrichten. Dit draagt bij aan herstel en sluit aan bij een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.

Startwijzer

Startwijzer pleit voor een inclusieve samenleving. “Dat betekent dat iedereen volwaardig deelneemt. Belangrijke begrippen hierbij zijn non-discriminatie, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en persoonlijke autonomie. Maar een inclusieve samenleving bereik je niet met abstracte woorden; iederéén, de hele samenleving, moet ernaar handelen. Kijk niet alleen naar een CV maar ook naar de skills en de mens erachter, er is zoveel potentie!”, aldus Hannie van Lent, eigenaar van Startwijzer. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Bel 0229 274888 of mail ons.

Bron: divosa