De Nederlandse arbeidsmarkt van de toekomst

21-06-2019

De Nederlandse arbeidsmarkt kent een grote diversiteit aan arbeidsrelaties. Bijna een kwart van de werkenden heeft nu al een flexibele arbeidsrelatie. Er zijn meer dan een miljoen zzp'ers in Nederland. Er zijn jaarlijks 850.000 uitzendkrachten actief. Zo’n 150.000 mensen werken als gedetacheerde. Een groot deel van de werkenden begrijpt dat in de toekomst nieuwe vaardigheden nodig zijn.

Vijf belangrijkste bouwstenen

We zetten de 5 belangrijkste bouwstenen voor de arbeidsmarkt van de toekomst voor je op een rij.

1. Neem de diversiteit aan arbeidsrelaties als uitgangspunt

Het vaste contract is bepalend in het huidige stelsel voor het reguleren van werk. De dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt echter om nieuwe, innovatieve regulering.  Daarvoor moeten we de diversiteit van arbeidsrelaties als uitgangspunt nemen. We moeten zorgen dat die arbeidsrelaties herkenbaar en onderscheidend worden gedefinieerd. Hoe eenvoudiger hoe beter. De arbeidsrelaties en de (financiële) uitkomsten voor zowel de werkende als de werk- of opdrachtgever mogen niet te veel verschillen. Daarmee wordt bereikt dat de meest geschikte en gekwalificeerde persoon het gevraagde werk kan gaan doen. Kiezen voor de goedkoopste contractvorm wordt zo voorkomen.

2. Bevorder inclusiviteit, innovatie en kwaliteitsverbetering op de arbeidsmarkt

We moeten ervoor zorgen dat iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen op de arbeidsmarkt. En we moeten ervoor zorgen dat dit op een professionele en maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Een arbeidsmarkt met een grote diversiteit aan arbeidsrelaties werkt drempelverlagend en vergroot de kans op werk. Bijvoorbeeld dat werk- en opdrachtgevers actief bijdragen aan het verbeteren en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling. Ook het toegankelijk en flexibel maken van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoort daarbij. Alleen dan kunnen we maximaal gebruikmaken van het arbeidspotentieel dat we in Nederland hebben.

3. Stel werk en werkenden centraal bij de inrichting van het sociale stelsel

Het huidige sociale stelsel biedt vooral zekerheid aan de mensen die al een sterke positie op de arbeidsmarkt genieten, vaak omdat sociale zekerheid is opgehangen aan de contractvorm. Veel werkenden, en in het bijzonder zij die juist zoveel baat hebben bij sociale zekerheid, vissen nu dikwijls achter het net. Neem bijvoorbeeld een zzp’er in de bouw; deze kan meestal niet of slechts tegen hoge premie en uitsluitingen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, terwijl deze groep zo’n collectieve  voorziening het hardste nodig heeft.

4. Organiseer loopbaanondersteuning los van arbeidsrelaties

Het werk van de toekomst kent andere taken en vereist andere vaardigheden. Het wordt bovendien steeds normaler dat mensen gedurende hun loopbaan verschillende taken uitoefenen of zelfs verschillende beroepen hebben. Dit leidt nu al tot mismatch en oneigenlijke oplossingen. Iedereen moet de regie kunnen en willen nemen over zijn of haar loopbaan. Daarvoor moeten de faciliteiten voor loopbaanondersteuning los te koppelen van de arbeidsrelatie en de huidige branche waarin men werkzaam is.

5. Breng de fiscale regels voor de diverse arbeidsrelaties bij elkaar

In Nederland zijn de verschillen in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen. De gevolgen daarvan voor hun inkomstenplaatje en voorzieningen vaak groot. Regulering van de arbeidsmarkt van de toekomst met fiscale regels die gebaseerd zijn op het feit dat bij de uitvoering van vergelijkbare werkzaamheden, voor de diverse vormen van arbeidsrelaties zoveel mogelijk tot een vergelijkbaar resultaat leidt.

Startwijzer

Startwijzer begeleidt iedereen – die kan en wil werken – naar een nieuwe of verbeterde werksituatie. Wij begeleiden naar een eigen bedrijf, de start als ZZP'er of naar een baan. Met succes door onze persoonlijke benadering. Onze klanten waarderen ons met een 8. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Bel 0229-274888 of mail ons.

 

Bron: oval