Tips voor een gezond personeelsbestand

27-07-2017

Iedereen wordt weleens ziek. Daar kunt u als werkgever niet omheen. Dat is vervelend voor de medewerkers en voor u. Zeker als het verzuim langdurig is of terugkerend. Er zijn echter manieren waarop werkgevers de pijn kunnen verzachten. Daarbij is het van belang dat u als werkgever zich realiseert dat verzuim vaak meer oorzaken heeft dan alleen medische.

Verzuimbeleid

Een effectief verzuimbeleid legt de focus op het voorkómen van uitval. Preventie is het sleutelwoord. Een brede blik op het welzijn van werknemers en gerichte begeleiding als een werknemer toch verzuimt, maken het verschil.

Drie tips voor een gezond personeelsbestand om effectief verzuim terug te dringen:

Tip 1 Houd medewerkers vitaal

Het klinkt zo logisch: een fysiek en mentaal gezonde medewerker wordt minder snel ziek.

Tip 2 Houd medewerkers in beweging

Een goed arbeidsperspectief zorgt voor betrokken medewerkers. En betrokken medewerkers vallen minder vaak uit. Een goede sturing op instroom, doorstroom en uitstroom levert dus een substantiële bijdrage aan de beheersing van de verzuimkosten.

Tip 3 Houd grip op verzuim

Valt een werknemer uit door ziekte dan is het zaak om direct actie te ondernemen. Goede begeleiding is van groot belang. Maar om grip te krijgen op verzuim moet er ook oog zijn voor de patronen ervan.

Wat Startwijzer voor u betekenen?

Startwijzer biedt professionele begeleiding en actieve ondersteuning in alle fases van het ziekteproces volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Zowel voor u als werkgever, als voor uw zieke medewerker.

Wij begeleiden werknemers naar een andere baan of bij de start als zelfstandige. Daarbij maken we vooraf heldere resultaatafspraken en garanderen een zorgvuldige begeleiding.

Vraag dan advies op 0229 27 48 88 of meldt u direct hier aan.