Hoe flexibeler, hoe sneller weer aan het werk

27-07-2017

Werknemers houden zich onvoldoende bezig met hun eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Zij riskeren daarmee onnodig lang uitval bij ziekte of ontslag. Werkverbredende vaardigheden zijn nodig om de flexibele inzet van medewerkers te kunnen garanderen.

Duurzame inzetbaarheid

Het belang van duurzame inzetbaarheid groeit. Mensen blijven minder lang bij dezelfde werkgever en de AOW-leeftijd groeit gestaag door naar 70 jaar. Met name bij zwaar werk is de kans op vroegtijdig uitval hoog. Van Lent: “Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van werknemers zelf. Werknemers richten zich op arbeidsvoorwaarden en spijkeren hun vakkennis bij, maar de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden is niet tot nauwelijks aan de orde.”

Eendimensionale inzetbaarheid

En dat is jammer. Want deze wat zij noemt ‘eendimensionale inzetbaarheid van werknemers’ vertraagt volgens hen hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Werknemers kunnen hun specifieke kennis niet elders inzetten en voelen zich daardoor onzeker. Het kennishiaat veroorzaakt hogere uitval en langdurige werkloosheid, omdat werknemers te weinig flexibel zijn en onvoorbereid op een andere omgeving. Van Lent: “Werknemers moeten zich meer bewust zijn van hun eigen inzetbaarheid. Zij moeten levenslang blijven leren, al is het maar twee uur per week.”

Vast onderwerp in gesprekscyclus

Er ligt ook een taak voor de werkgever. Employability moet standaard worden opgenomen in het periodieke functionerings- of ontwikkelgesprek. Grote organisaties ‑ waarbinnen eerste spoor re-integratie makkelijk toepasbaar is ‑ profiteren van de multifunctionele inzetbaarheid en kleinere werkgevers, waar eerder een tweede spoortraject voor een werknemer wordt opgestart blijven niet onnodig lang met een medewerker zitten die niet meer in staat is specifieke werkzaamheden uit te voeren.

Benieuwd wat Startwijzer voor u op het gebied van duurzame inzetbaarheid kan betekenen? 

Bel 0229 27 48 88 of meldt u direct hier aan.