Bezuiniging scholingsaftrek ongedaan, nieuwe regeling vouchers 01-01-2019

02-08-2017

Minister Bussemaker heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van scholingsvouchers. De bezuiniging op de scholingsaftrek was al eerder ongedaan gemaakt.

De Tweede Kamer heeft de nieuwe regeling voor vouchers controversieel verklaard. Dat betekent dat er op korte termijn geen besluit over genomen kan worden. De voorbereidingen gaan echter wel verder omdat de invoering ook grote consequenties heeft voor bv DUO. 

De vouchers zijn, in de voorbereiding, zodanig gepositioneerd dat zij onderdeel kunnen uitmaken van een breder pakket aan maatregelen om een leven lang ontwikkeling te stimuleren.

De vragen die er nu nog liggen hebben vooral te maken met de vraag of de regeling voor specifieke (doel)groepen moet worden ontwikkeld.


Hier treft u de brief over voortgang vouchers en scholingsaftrek ter informatie aan.

bron: rijksoverheid.nl