Asscher pleit voor loopbaan APK

10-08-2017

Vandaag werd de Nationale loopbaan APK gelanceerd. De loopbaan APK geeft organisaties een handvat om duurzame inzetbaarheid te vergroten; medewerkers krijgen duidelijkheid over hun arbeidsmarktpositie en adviezen om hun kansen te verbeteren.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zich in het verleden een warm pleitbezorger getoond van een loopbaan APK. Verzekeraar Achmea is het eerste bedrijf dat de APK actief aanbiedt aan haar medewerkers.

Waarom de Nationale loopbaan APK?

Mensen zullen in de toekomst vaker wisselen van baan en dan is het van belang te weten hoe groot de kans is om nieuw werk te vinden in het huidige beroep. De Nationale loopbaan APK laat zien hoe groot die kans is en hoe men die kan vergroten en geeft zicht op:

  • de verwachte zoekduur naar gelijksoortig werk;
  • branches met de meeste vacatures;
  • de kans dat het huidige beroep wordt gerobotiseerd;
  • kansrijke, alternatieve beroepen.

In de huidige arbeidsmarkt worden vaardigheden steeds belangrijker, meer nog dan kennis. Hoe goed kan een werknemer zich aanpassen en is deze in staat zichzelf te vernieuwen? Duurzaam inzetbaar zijn gaat verder dan fysiek en mentaal gezond zijn. Startwijzer zorgt dat een werknemer aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt en dat zij daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor een werkgever zijn.