begeleiding bij scholing

Wij bieden begeleiding en coaching bij het volgen van een opleiding of cursus, eventueel als zij-instroom. 
Wij bieden een studiecoach, zodat jij gerichte hulp krijgt om je diploma of certificaat te behalen en kunt gaan doen waar je naar streeft. Wij streven er naar dat jij je opleiding kan afronden om zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 
 

Leren leren <- verwerken.
We zijn niet alleen een studiecoach, maar begeleiden je bij alle aspecten die zich voordoen bij het volgen van een opleiding.

onze aanpak

Tijdens het traject gaan we jou ondersteunen bij het uitvoeren van je taken en verantwoordelijkheden die verband houden met jouw opleiding. 

Je wordt gecoached en bekrachtigd om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden. Het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen, behouden of vergroten van focus is hier een onderdeel van. We bewaken grenzen en zorgen dat de opleiding haalbaar blijft.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat jouw opleiding een succes wordt!

Via het UWV kan je dit traject volledig gesubsidieerd doorlopen. Het beoogde resultaat is dat je alle handvatten krijgt om de scholing goed te start en te doorlopen.

Het beoogde resultaat is dat we je zo goed mogelijk klaarstomen om de nodige examens en toetsen te doen.

Wat verwachten we van jou? Eigen verantwoordelijkheid. Afspraken nakomt, inclusief de afspraken die u maakt met het UWV. Actief meedenkt. Overeenkomst met het UWV, rechten en plichten die daaraan verbonden zijn moeten worden nageleefd.

onze stappen

In het eerste gesprek bespreken we wie jij bent, hoe je thuissituatie is en welke drempels je (mogelijk) ervaart. We kijken naar je leerstijl (horen, zien of lezen) en verwachtingen van de opleiding. Tevens bespreken we je verwachtingen ten aanzien van de begeleiding bij Startwijzer.

In deze fase van de studiebegeleiding nemen we je mee in het procedure van het leren zelf. We leren je hoe je lesstof kunt opnemen en onthouden. We brengen structuur aan in de voorbereiding en stellen samen met jou een realistische planning op. Daarnaast besteden we aandacht aan energie & stressmanagement en contact met leerkrachten.

Structuur, planning, navragen naar wat heb je gedaan, verantwoordelijkheid ligt bij cliënt voor inleveren opdrachten. Op basis van jouw keuze voor deze opleiding… Er moet commitment zijn.

Coach = sparringspartner tussen cliënt en onderwijsinstituut.

Verschillende opties voor invulling van traject.

Optioneel bereiden we je voor op examens, het doseren van de hoeveelheid die je moet leren voor een toets, voeren oefengesprekken en werken aan persoonlijke effectiviteit. 

Afhankelijk van hetgeen jij nodig hebt, gaan we je coachen en ondersteunen om de scholing te blijven volgen én om deze succesvol af te ronden. Na afloop van het traject vindt een eindevaluatie plaats.
 
Eenmaal klant bij ons, staat de deur altijd voor je open!

je studie behalen en werken aan werknemersvaardigheden

Startwijzer heeft ruime ervaring met begeleiding bij studie of opleiding. En met succes… een opleiding verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast worden belangrijke werknemersvaardigheden aangeleerd:

home-zoek

plannen en structuur aanbrengen

home-zoek

je eigen leerstijl ontdekken en leren leren

home-zoek

stress 
hantering

ontdek startwijzer

Ontdek hoe startwijzer jou kan helpen bij het vinden van een baan of het starten van en eigen onderneming.