fbpx

Alles wat je moet weten over het ondernemersplan

Volgens Steve Blank van Lean Startup overleeft geen enkel bedrijfsplan het eerste contact met een klant. Toch werken de coaches van Startwijzer met een ondernemersplan. Waarom is dat? Wat zijn de voordelen van een ondernemersplan en hoe zet je die in?

Waarom (g)een ondernemersplan en wat is het?

Een ondernemersplan, ook wel bedrijfsplan of businessplan genoemd, is geen must. Het is een middel om je idee vorm te geven en om het te zien vanuit allerlei aspecten. Een goed plan bereidt je voor op het ondernemerschap. Je denkt na over wie je bent, wat je gaat doen en hoe je dat gaat doen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de financiën. Het helpt om een overzicht creëren, een structuur te maken en het geeft je het idee dat aan alles gedacht is.

Een ondernemingsplan kan je zien als een instrument. Dat wat je van tevoren bedenkt, staat niet volledig vast. Je bent je aan het voorbereiden en je plan kan gaandeweg veranderen.

Hoe lang duurt het om een ondernemersplan te maken?

Dit verschilt per traject en is erg afhankelijk van de ondernemer, het idee en de branche. Toen coach Frank Bakker een klant vroeg om naar onze online tool te kijken voor het volgende gesprek ontving hij binnen twee weken een mail met een plan dat bijna helemaal klaar was. In dit geval waren er weinig afhankelijkheden van externen. Bij nieuwe ideeën weet je vaak de behoefte van klanten nog niet en dien je eerst te starten met diepgaand onderzoek te doen door middel van bijvoorbeeld interviews. Deze voorbereiding is van invloed op het succes en kan er tevens voor zorgen dat het iets langer duurt om je ondernemersplan af te maken.

Er zijn ook zelfstarters, ondernemers die gewoon beginnen, waarvoor een ondernemersplan zelfs een belemmering kan zijn. Voor hen kan de website ook fungeren als een soort ondernemersplan, of ieder geval de basis van de op te richten organisatie. Uiteindelijk gaat het om succesvol starten, met of zonder ondernemersplan. Wij ervaren wel dat het voor veel mensen goed werkt in de voorbereiding op de start.

Wanneer maak ik een ondernemersplan?

Een bedrijfsplan maak je bij uitstek met een externe reden. Dit kan een financieringsaanvraag zijn bij bijvoorbeeld een bank, maar ook wanneer je vanuit het UWV toestemming nodig hebt om te starten (bijv. WW) of wanneer je steun nodig hebt van de Gemeente (bijv. bij een participatiewet uitkering, zoals bijstand. Hierbij onderzoek je of je kan starten met BBZ). Bovenal gebruik je het format voor jezelf om alles op een rij te krijgen.

Wat zijn de voordelen van een ondernemersplan?

Er zitten een aantal voordelen aan het maken van een ondernemersplan. Zo bereid je je voor op alle facetten die bij het starten van je bedrijf aan bod komen. Je wordt gestimuleerd om in de volle breedte na te denken en het geeft je overzicht. Daarnaast kan je er zekerheid aan ontlenen. Bij een goede voorbereiding zijn immers meerdere scenario’s uitgedacht en onderzocht.

Wat zijn de nadelen van een ondernemersplan?

Een nadeel van een ondernemersplan is dat het tijd kost. Daarnaast dwingt het je om te focussen en bij sommige mensen ontbreekt deze focus. Het plan heeft ook een beperkte geldigheidsduur. Het is niet zeker of alles uitkomt wat je had verwacht. Om een voorbeeld te geven. Een van onze klanten bij Startwijzer wilde graag 3D tekeningen maken voor nieuwe huizen en virtuele rondleidingen bouwen. Toen de ondernemer de markt op ging en begon met de acquisitie van opdrachten bleek de vraag in de markt heel anders, waardoor de ondernemer andere opdrachten uitvoert dan eerder verwacht.

Hulp bij het ondernemersplan

💬 Hulp van een coach

Een ondernemerscoach speelt een belangrijke rol bij het maken van een ondernemersplan. Met een coach kun je sparren, kennis delen en je plan toetsen op haalbaarheid en realiteit. Een coach deelt ook zijn / haar kennis en vaardigheden bij het doen van marktonderzoek of bij het stellen van een financiële prognose. Samen denk je na over hoe je je product op de markt gaat brengen. Tot slot kan een coach je helpen je plan werkbaar te maken. Om nog een praktijkvoorbeeld te geven van iemand die graag dart artikelen online wilde verkopen. Uit het marktonderzoek bleek dat er geen marges voor zijn. De coach heeft daarbij een alternatief voorgesteld waarbij wel winstmarges te behalen waren. In dit geval resulteerde dat in het geven van dart clinics. Het is daarbij wel belangrijk dat dit in samenspraak gaat.

🤝 Hulp van je omgeving

Een belangrijke tip voor het maken van een ondernemersplan is dat je het blijft toetsen op de realiteit door om je heen mensen te verzamelen. Het kan namelijk zijn dat je aannames niet juist zijn. Ook kan je bij je omgeving checken of jouw idee in de behoefte van een klant voldoet. Door hen te interviewen en te betrekken bij je plan word je een stuk wijzer. Lees hoe je dat precies doet d.m.v. een klantenanalyse.

Kort gezegd is het belangrijk je plan altijd te laten toetsen door iemand of je te laten begeleiden door een professional. Hierdoor word je uit je eigen wereld gehaald. Een blik van iemand anders helpt je verder.

Hoe we bij Startwijzer werken aan een ondernemersplan?

Een ondernemersplan ontwikkelen we stap voor stap. Dat betekent dat je als klant tijd krijgt voor je eigen ontwikkeling erin. De ondernemerscoaches sturen bij en toetsen je plan. Verder doe je alles zelf. Zo ook het schrijven ervan. Stel dat je de taal niet machtig bent dan helpen de coaches je bij uitzondering met het schrijven met behulp van interview technieken.

Het uitgangspunt is je het bedrijfsplan als klant het zelf schrijft. Als dat niet lukt ondersteunen wij om alles goed op een rijtje te zetten.

Een ondernemersplan maken: wat zijn de belangrijkste onderdelen?

De belangrijkste onderdelen van een ondernemersplan zijn;

  • Wie ben je als ondernemer?
  • Wat ga je doen?
  • Hoe ga je het doen?
  • Is het financieel haalbaar?

Deze onderwerpen komen allemaal aan bod wanneer je met je businessplan aan de slag gaat.

Waar moet een ondernemersplan aan voldoen en waar kan het op stuk lopen?

Een businessplan kan ook stuk lopen. Bijvoorbeeld wanneer het in de praktijk niet haalbaar blijkt te zijn. Een bedrijfsplan moet praktisch uitvoerbaar en voldoende onderscheidend vermogen hebben om het te laten slagen. Daarnaast is het belangrijk dat je de omzet verwachting en de investeringsopzet goed uitgewerkt. Anders is je bedrijfsplan financieel niet haalbaar. Ook denken mensen soms niet goed na over hoe ze hun klanten kunnen bereiken en kunnen werven. Je kunt je daarbij afvragen of je boodschap duidelijk is. Wat ook weleens gebeurt is dat klanten hun bedrijfsplan niet afmaken. Of omdat er onvoldoende focus op is, als uit marktonderzoek blijkt dat het niet haalbaar is, of door veranderde persoonlijke omstandigheden. Heel soms wordt een plan afgebroken omdat wet en regelgeving je idee niet uitvoerbaar maken. Tot slot is het mogelijk dat je de verbinding verliest met je bedrijf wanneer je te lang bezig bent met je ondernemersplan. Je kunt dit voorkomen door proefklanten te nemen of door stage te lopen. Zo blijf je verbonden met de realiteit.

Samengevat kan je het ondernemingsplan gebruiken als leidraad voor het vormgeven van je bedrijf. Het is een goede tool voor een gedegen voorbereiding. Echter is het geen noodzaak en zijn er ook tal van ondernemers succesvol gestart zonder. Bedenk vooral wat jij er zelf uit zou willen halen, of je je visie al scherp hebt en weet hoe je je onderneming gaat runnen. Is dat niet het geval, dan kan je het ondernemersplan inzetten om dit soort vragen voor jezelf (en externen) duidelijk te krijgen.